อนุทิน 109152 - ดร. ธวัชชัย ปิยะวัฒน์

แบ่งเพลงตามอารมณ์ ไม่ได้แบ่งเพลงตาม genre จะฟังแล้วรู้สึกดีกว่า อารมณ์ไม่สะดุด เวลาเปิดเป็นเพลง background ก็สามารถทำงานได้ต่อเนื่อง

เขียน 06 Jun 2012 @ 13:32 () แก้ไข 06 Jun 2012 @ 14:03, ()


ความเห็น (2)

เป็นการสังเกตและวิจัย Art Compositions ในงานประจำและในชีวิตจริงเลยนะครับอาจารย์ เป็นชีวิตที่พิถีพิถันต่อการเลือกสรรประสบการณ์และปัจจัยแวดล้อมที่จะเข้ามาสู่ชีวิตประจำวัน ที่จำเป็นมากต่อโลกในยุคปัจจุบันมากเลยนะครับ ชอบและให้ความคิดดีมากเลยครับ

ก่อนหน้านี้ผมเปิดเพลงตามนักดนตรีครับ อารมณ์ก็เปลี่ยนไปมาตามอารมณ์ที่เปลี่ยนไปของเพลงครับ วันนี้ลองเปลี่ยนวิธีแล้วสังเกตได้ก็เลยบันทึกไว้ครับ