อนุทิน 109148 - Tawan

Tawan
                  "ใจ" อยู่ที่ไหน

แม้ชาวพุทธที่คุ้นเคยกับคำสอนเรื่องใจ อธิบายว่าใจเป็นเช่นนั้น เช่นนี้ มัลักษณาการหลายอย่าง และพลังภายใจ โดยเฉพาะได้อิทธิพลจากคำสอนของนาคารชุนที่สอนเรื่อง ทุกอย่างเกิดจากจิต จิตเท่านั้นมีอยู่ ในทางปฏิบัติสายอีสานก็เน้นว่า จิต คือ พุทโธ หมายถึงผู้รู้ ผู้ตื่น แต่สุดท้ายชาวพุทธก็มาจนแต้มกับคำถามเด็กๆว่า ใจอยู่ไหน? หากจะเรียนรู้เรื่องจิตอย่างแท้จริง ผู้เขียนว่า ควรจะศึกษาจิตที่เกี่ยวข้องทางกายภาพด้วย มิใช่พูดแต่นามธรรมล้วน ซึ่งไม่สอดคล้องในทางวิทยาศาสตร์สมัยใหม่ หรือชาวพุทธจะยืนหยัดในคำสอนว่า ถูกสอนมาอย่างนี้ โดยไม่สนใจแนวคิดใหม่ๆ โดยเฉพาะที่แก้ต่างๆได้แบบกระต่ายขาเดียวคือ รู้จิตเพื่อความหลุดพ้น แล้วมีชาวพุทธมากมายแค่ไหนที่เข้าใจจิตแล้วหลุดพ้นจริงๆ อันนี้ อธิบายคำถามเชิงท้าทายให้เกิดความคิดร่วมกัน จาก ตะวัน

เขียน 06 Jun 2012 @ 11:52 ()


ความเห็น (0)