อนุทิน 109145 - นาย ศราวุธ จ้อน อยู่เกษม

วันนี้จ่ายค่าแต่งหน้ากับค่าเดินทางให้นักศึกษาที่รำเชิญพระขวัญ จำนวน ๔ ท่าน ไปจำนวน ๘๐๐ บาท (เงินนอกเหนือจากโครงการ)

เขียน 06 Jun 2012 @ 11:03 ()


ความเห็น (0)