อนุทิน 109139 - Sila Phu-Chaya

Sila Phu-Chaya
    • เรื่องเล่าคือการถักทอร้อยเรียงชีวิตให้มีคุณค่า งดงามและทรงพลังหล่อเลี้ยงผู้คนในสังคม จนวันหนึ่งอาจจะกลายเป็นประวัติศาสตร์ของอนุชนรุ่นหลัง
    • ความเห็นที่ให้ไว้ในบันทึกดี ๆ แด่ผู้คนในแผ่นดินของอาจารย์พนัส

    เรื่องเล่าจิตอาสา: อีกหนึ่งภาพสะท้อนความเชื่อมั่นต่อวิถี "เรื่องเล่าเร้าพลัง" (storytelling)

    http://www.gotoknow.org/blogs/posts/490243?refresh_cache=true

เขียน 06 Jun 2012 @ 09:28 ()


ความเห็น (0)