อนุทิน 109138 - Tawan

Tawan
 เปิดใจ ชีวิต คือ การเรียนรู้ เพื่อที่จะรู้ในสิ่งที่ไม่รู้ เพื่อนนำมาปรับใช้ในการดำเนินชีวิตอยู่บนโลกให้เกิดความสมดุล กระบวนการเรียนรู้มีหลากหลายช่องทาง ทางหนึ่งที่สำคัญคือ การแลกเปลี่ยนกับคนอื่น เป็นการแชร์ความคิดกัน เพื่อสร้างสรรค์ทิศทางในการคิดให้กว้างขึ้น ดังนั้น จึงอยากแสดงความเห็นและบางความความคิดไว้เพื่อประโยชน์แก่คนอื่นและเพื่อแลกเปลี่ยนกับผู้ที่มีความรู้อื่นกันด้วย ตะวัน 
เขียน 06 Jun 2012 @ 09:05 () แก้ไข 06 Jun 2012 @ 09:07, ()


ความเห็น (0)