อนุทิน 109136 - ณัฐพัชร์

ใช้ชีวิตประจำวันเพื่อพิสูจน์ธรรมะของพระพุทธเจ้า

ในห้วงแห่งการก้าวเข้าสู่ปีที่ ๒๖๐๐ ในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า ที่ต่อสู่กับจิตใจที่สาระวนอยู่กับการงานและภาวะภายในอย่างยิ่ง แต่ค่อยๆ สกัดออกไปทีละอย่าง ทีละอย่างให้ดีที่สุดอย่างเบิกบาน ..

ในวันวิสาขบูชาได้ถึงพร้อมแห่งการปฏิบัติบูชา ตักบาตร ทำวัตรเช้า นั่งสมาธิเล็กๆ ปาวาระนาละเว้นเนื้อสัตว์ ..

ได้เสริมกำลังใจและรับกำลังใจ ให้อภัยต่อกัน เมื่ออยู่ในภาวะของการให้และการรับ และเกิดความปิติยินดีเมื่อน้องนักวิจัยท่านนั้นแจ้งข่าวว่างานที่ได้รับมอบหมายสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี ทำให้ได้รับความสุขใจเช่นกัน ..

ได้รับโทรศัพท์ พร้อมทั้ง sms และอีกหลายช่องทางในการกล่าวอนุโมทนาบุญแก่กันทั้งญาติพี่น้อง และหมู่มิตร ..

ช่วงเย็นฝ่าฝนเล็กๆ กับกัลยาณมิตรเพื่อไปปฏิบัติบูชาในวันวิสาขบูชา แต่เมื่อถึงที่หมายฟ้ากลับเปิดสว่าง อีกทั้งลมพัดเย็นสบาย ทำให้ได้เวียนเทียน และได้หลักธรรมจากการฟังธรรมเทศนากับกัลยาณมิตรอย่างอิ่มเอมใจที่วัดญาณเวศกวัน ..

เขียน 06 Jun 2012 @ 08:57 () แก้ไข 06 Jun 2012 @ 09:20, ()


ความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

กราบนมัสการพระคุณเจ้าพระอาจารย์มหาแล อาสโย ขำสุขเจ้าค่ะสำหรับดอกไม้