อนุทิน 109133 - คนถางทาง

  ติดต่อ

การกินดีอยู่ดี

ฟังดูก็ดีอยู่

แต่ยังไม่น่าดู

เท่า..กินอยู่แต่พอดี

  เขียน:  

ความเห็น (0)