อนุทิน 109132 - ภูฟ้า

ภูฟ้า

ธรรมมรรค (6/6/55)

  • ตถตา หรือ จิตเดิมแท้ เป็นพุทธะอยู่แล้ว แต่ถูกเมฆหมอกแห่งความคิดปรุงแต่งเข้ามาบดบังเอาไว้
  • หยุดความคิดปรุงแต่ง หยุดการแสวงหา ปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่่นหนอ
  • ตามดู ตามรู้ ไม่เข้าไปเป็นอะไรกับอะไร
  • ตามดู ตามรู้ ความเป็นจริงของกายและใจว่าเป็นทุกข์ ไม่เที่ยง ไม่ใช่ตัวตน สัตว์ บุคคล เรา เขา หนอ
  • ตามดู ตามรู้ แล้วอุเบกขาหนอ

 

เขียน 06 Jun 2012 @ 05:15 () แก้ไข 06 Jun 2012 @ 05:47, ()


ความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

ว่าง คือ ว่างจากความคิด ไม่ใช่คิดว่า ว่าง หนอ สิ่งที่เราจะต้องทำนั้นมีเพียงการชำระจิตให้ใสกระจ่าง ดู รู้ แล้ว อุเบกขา