อนุทิน 109118 - panchatan

  ติดต่อ

ประเทศไทยสูญเสียบุคลากรทางการแพทย์ชั้นนำไปอีกหนึ่งท่านในบ่ายวันนี้...

จากมติชนออนไลน์....เมื่อเวลา 15.00 น. วันที่ 5 มิถุนายน ศ.นพ.ประสพ รัตนากร เสียชีวิตที่โรงพยาบาลรามาธิบดี ด้วยอาการติดเชื้อในกระแสโลหิต ร่วมด้วยโรคไตวายเรื้อรัง ทั้งนี้ ศ.นพ.ประสพเข้ารับการรักษาตั้งแต่วันที่ 18 พฤษภาคม รวมอายุ 92 ปี โดยในเวลา 13.00 น. ได้เคลื่อนศพออกจากโรงพยาบาลรามาธิบดีไปยังวัดมกุฏกษัตริยารามราชวรวิหาร ศาลา 7 และจะมีพิธีพระราชทานน้ำหลวงอาบศพในเวลา 17.30 น. ของวันที่ 6 มิถุนายน 2555

ด้วยรักและอาลัย...

  เขียน:  
  แก้ไข:  

ความเห็น (2)

ขอน้อมคารวะต่อดวงวิญญาณท่านอาจารย์หมอประสพ ศาสตราจารย์นายแพทย์ประสพ รัตนากร และขอแสดงความเสียใจร่วมกับญาติ ลูกหลาน ศิษยานุศิษย์ รวมทั้งสังคมสุขภาพและสังคมไทย ที่ได้สูญเสียท่านในครั้งนี้

ขอน้อมคารวะส่งใจไปส่งท่านสู่สุคติด้วยคนค่ะ อาจารย์หมอประสพถือเป็นบุคคลต้นแบบที่น่าชื่นชมอย่างยิ่งอีกท่านของบ้านเรา ท่านทำประโยชน์มากมายในหลายๆด้านจริงๆ พวกเราจะระลึกถึงท่านและเดินรอยตามท่านต่อๆไปเพื่อสังคมที่ดีงามค่ะ