อนุทิน 109110 - Wasawat Deemarn

| อนุทิน ... ๒๗๐๗ |

"คาบแรกผ่านไป"

เ้ข้าสอนวิชาแรกเรียบร้อยแล้ว ไปทำหน้่าที่ไล่เด็ก เอ้ย แจ้งแนวการสอนให้นักศึกษาทราบถึงสิ่งที่ควรต้องปฏิบัติในคาบเรียนและการเรียนตลอดภาคเรียนนี้

เด็กแต่งกายแย่มากหลายคน ไม่เหมาะกับเป็นครู ไม่ีมีใครสอนก็ไม่พบแสงสว่าง วิชานี้บังคับในตัวอยู่แล้ว ไม่ว่าจะเรียนเทอมไหน ๆ คนสอนก็คนเดิม ไม่มีเปลี่ยนแปลง

พร้อมเมื่อไรก็เข้ามาเรียน ไม่พร้อมก็ไม่ต้องมา ไม่ได้ว่าอะไร

เขียน 05 Jun 2012 @ 13:38 ()


ความเห็น (0)