อนุทิน 109088 - อาจารย์ ดร. ศิริภิญญา ตระกูลรัมย์

วันอังคารที่ 5 มิถุนายน 2555

วันนี้เป็นวันเปิดเทอม 1 ปีการศึกษา 2555

เตรียมพร้อมทั้งเรื่องงานและเรื่องเรียน

 

 

เป้าหมายของภาคเรียนนี้คือ

1. เตรียมการสอนให้พร้อม

2. งานวิจัย 2 เรื่อง เสร็จไปแล้วหนึ่งเรื่องเหลืออีกหนึ่งเรื่อง

3. ตีพิมพ์บทความ 1 เรื่อง

 

เป้าหมายการเรียน

1. ฝึกงาน

2. ทำโครงร่าง

3. เตรียมสอบ QE

 

เขียน 05 Jun 2012 @ 07:55 ()


ความเห็น (0)