อนุทิน 109083 - Wasawat Deemarn

  ติดต่อ

| อนุทิน ... ๒๗๐๓ |

"พุทธชยันตี ๒๖๐๐ ปีแห่งการตรัสรู้"

...

สองพันหกร้อยปีตรัสรู้
พุทธองค์พิศดูทางรู้แจ้ง
พุทธชยันตีทรงสำแดง
เปิดแถลงไขสารกาลดับรอน

ทรงค้นหาหนทางที่ดับทุกข์
ละความสุขส่วนพระองค์ทรงตรัสสอน
ให้ละทิ้งปล่อยวางทางอโคจร
ดับทุกข์ร้อนผ่อนคลายคือใจวาง

...

  เขียน:  

ความเห็น (0)