อนุทิน 10908 - Ka-Poom

Ka-Poom

@10889

อ.มัทคะ...เรื่องนี้มีรายละเอียดที่เราพึงนำมาพิจารณาร่วมด้วย... "ความจำ" เป็นเรื่องของสัญญาขันธ์ ดับสัญญาได้เป็นความเจริญในธรรมอย่างยิ่ง... โครงสร้างร่างกายมนุษย์นั้นมีความซับซ้อนยิ่งนัก แฝงด้วยพลังงานและอนุภาคมากมาย การปฏิบัติธรรมนี่เรากำลังตัดทอนพลังงานและอนุภาคเหล่านี้... ก็คือการไม่เหนียวนำรูปขันธ์นี้...

โดยปกติ...กิเลสมักจะมาใช้สัญญาขันธ์นี้ ในบางคนที่กำลังแห่งสตินำสู่การเกิดพลังทางปัญญา ก็จะเกิดสภาวะธรรมมาใช้สัญญาขันธ์นี้แทน...

ในผู้ป่วยอัลไซเมอร์...กระบวนการทางสมองเป็นเรื่องที่น่าสนใจ พอดีกะปุ๋มมองนอกเหนือออกจากทางกายภาพด้วยนะคะ หรือหากพิจารณาอีกที พลังทางจิตนี้เขาคงสับสนวุ่นวายและจัดระเบียบไม่เป็นไปในรูปที่พึงเป็นไปนะคะ...

(^___^)""

เขียน 11 Jun 2008 @ 15:33 ()


ความเห็น (0)