อนุทิน 109059 - krupound

krupound
 อนุโมทนาพุทธชยันตี ๒๖๐๐ ปีพระพุทธศาสนา ขอนำนิทานเซนมาบันทึก อ่านให้นึกลดอัตตา เสาะหามาจาก http://www.buddhadasa.com/index_tale.html อาจารย์แห่งนิกายเซ็นชื่อ น่ำอิน เป็นผู้มีชื่อเสียงทั่วประเทศ และโปรเฟสเซอร์คนหนึ่ง เป็นโปรเฟสเซอร์ที่มีชื่อเสียงทั่วประเทศไปหาอาจารย์น่ำอิน เพื่อขอศึกษาพระพุทธศาสนาอย่างเซ็น

ในการต้อนรับ ท่านอาจารย์น่ำอินได้รินน้ำชาลงในถ้วย รินจนล้นแล้วล้นอีก โปรเฟสเซอร์มองดูด้วยความฉงน ทนดูไม่ได้ ก็พูดโพล่งออกไปว่า "ท่านจะใส่มัน ลงไปได้อย่างไร"

ประโยคนี้ มันก็แสดงว่า โมโห ท่านอาจารย์น่ำอิน จึงตอบว่า" ถึงท่านก็เหมือนกัน อาตมาจะใส่อะไรลงไปได้อย่างไร เพราะท่านเต็มอยู่ด้วย opinions และ speculations ของท่านเอง" คือว่า เต็มไปด้วยความคิด ความเห็น ตามความ ยึดมั่นถือมั่น ของท่านเอง และมีวิธีคิดนึก คำนวณ ตามแบบ ของท่านเอง สองอย่างนี้แหละ มันทำให้เข้าใจ พุทธศาสนาอย่างเซ็นไม่ได้ เรียกว่า ถ้วยชามันล้น

http://www.buddhadasa.com/zen/zen01.html

เขียน 04 Jun 2012 @ 12:21 () แก้ไข 04 Jun 2012 @ 12:26, ()


ความเห็น (0)