อนุทิน 109038 - จตุพร วิศิษฏ์โชติอังกูร

รวม link AAR งานเสวนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์การพัฒนาครู Facilitator

 

คุณไก่ ประกาย พิทักษ์ จ.ขอนแก่น

ประสบการณ์การพัฒนาครู Facilitator ที่ที่บ้านเรียนสมดุลชีวิต ตอนที่ 2

ประสบการณ์แลกเปลี่ยนเรียนรู้ (พัฒนาครู Facilitator ครั้งที่ ๑ ที่บ้านเรียนสมดุลชีวิต ตอนที่ 1

 

คุณแก้ว อุบล จ๋วงพานิช จ.ขอนแก่น

เรียนรู้ “ประสบการณ์พัฒนาครู Facilitator ครั้งที่ ๑ ตอนที่ 1

 

คุณเจษฏา ศรีงาม จ.พระนครศรีอยุธยา

บทเรียน บทรู้ จากเวทีเสวนาพัฒนา Facilitator ครั้งที่ 1

 

ทพญ.ธิรัมภา ลุพรหมมา จ.หนองคาย

บทเรียน บทรู้ ผ่านเวทีเสวนาครู FA ในทัศนะ ทพญ. (“ทหารพรานหญิง !!!”)

 

คุณอรรถวุฒิ ชัชวาลย์  กรุงเทพฯ

เก็บเบี้ยรายทางการเรียนรู้จากเวที "เสวนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์การพัฒนาครู Facilitator"

 

คุณนเรศ หอมหวน(บังหีม) จ.พัทลุง

เดินทางไกล ใช้งบฯ มอ. ไปเรียน ป.เอก

เดินทางไกล ใช้งบฯ มอ. ไปเรียน ป.เอก( เป็นโค้ช หรือเป็น ฟา)

 

เขียน 03 Jun 2012 @ 21:30 () แก้ไข 03 Jun 2012 @ 21:33, ()


ความเห็น (0)