อนุทิน 109015 - Archanwell

Archanwell

มีคนใน fb วิจารณ์ว่า "ท่าทีของรัฐบาลไทยในการต้อนรับอองซาน ซูจีในจังหวัดสมุทรสาครและจังหวัดตากแตกต่างกันมาก"

อ.แหววคิดว่า คนในรัฐบาลไทยคงตีความว่า ประชาธิปไตยเสียงข้างมากจะไม่ชนะในพม่า พวกเขาเหล่านี้คงไม่ค่อยได้เสพข่าวต่างประเทศว่า คนรากหญ้าเรียนรู้ที่จะต่อต้านทหารได้ในวันหนึ่งที่ถึงจุดอิ่มตัว และในอีกวันหนึ่งก็ล้มผู้ปกครองนายทุนได้ เพียงแต่มันจะเป็นวันไหนเท่านั้น การเข้าข้างคนที่จะเป็นผู้แทนคนรากหญ้าซึ่งเป็นคนข้างมากในพม่าจึงเป็นโอกาสที่เกิดในประเทศไทย ซึ่งพวกเหยี่ยวในสายความมั่นคงทางเศรษฐกิจเข้าใจกฎธรรมชาตินี้ดี แต่เหยี่ยวในสายความมั่นคงทางการเมืองคงต้องเรียนรู้อีกนาน และก็คงจะสายไป เหมือนที่เคยเป็นไปในประเทศเพื่อนบ้านที่เปิดประตูไปก่อนหน้านี้ การเปิดใจหมายถึงการเปิดโอกาสที่จะรู้

เขียน 03 Jun 2012 @ 10:14 ()


ความเห็น (0)