อนุทิน 109010 - ชลัญธร

ชลัญธร

ตัวความสุขไม่ใช่กิเลส สิ่งที่เป็นกิเลส คือความยึดติดในความสุข (พระไพศาล วิลาโล )

เขียน 03 Jun 2012 @ 08:15 ()


ความเห็น (0)