อนุทิน 108973 - วิรัตน์ คำศรีจันทร์

๒๒๘. เพียงได้เริ่มหารือและระดมความคิดด้วยกันก็ดีใจ

กลุ่มครูและผู้บริหารสถานศึกษาในจังหวัดภาคตะวันออก ได้มอบหมายให้ตัวแทนติดต่อทางโทรศัพท์และหารือเรื่องการจัดค่ายการเรียนรู้แบบบูรณาการที่มีกลุ่มสาระการเรียนรู้ทางสังคมศึกษาเป็นแกน เพื่อทำหลายอย่างไปในเวลาเดียวกัน โดยเป้าหามายหลักคือพัฒนาเด็กให้เข้าถึงคุณธรรมต่อสังคมปัจจุบันและทักษะการเรียนรู้ที่สำคัญทางด้านสังคมศึกษา โดยเฉพาะในบริบทใหม่ๆของสังคมที่จะต้องตื่นตัวและสร้างสำนึกพลเมืองบนความเป็นประชาคมอาเซียนของสังคมไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน ขณะเดียวกันก็เป็นโอกาสพัฒนาเครือข่ายครูสังคมศึกษา พัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอน ตลอดจนร่วมมือกันศึกษาและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ต่างๆ คุณครูที่ติดต่อและหารือกันบอกว่าได้ความคิดและรายละเอียดต่างๆที่นำมาหารือกับผมจากเว๊บล็อก GotoKnow เราตกลงในหลักการที่จะลองพัฒนาโครงการขึ้นมาทำด้วยกัน ผมให้กำลังใจสนับสนุน และปวารนาตัวไว้ว่านอกจากจะร่วมทำด้วยกันอย่างเต็มที่แล้ว หากออกแบบกระบวนการกันได้ดี ก็จะช่วยชักชวนคุณครูและคนทำงานเชิงกระบวนการเรียนรู้มือดีจากหลายๆแหล่งไปทำเอาสนุกด้วยกันในเรื่องดีๆอย่างนี้ด้วย

เขียน 02 Jun 2012 @ 09:54 ()


ความเห็น (0)