อนุทิน 108955 - Wasawat Deemarn

Wasawat Deemarn

| อนุทิน ... ๒๖๘๕ |

"ประคอง"

ปัญหาและอุปสรรคทั้งจากมหาวิทยาลัย คณะ และคนที่อยู่ในทีมงานเดียวกัน ทำให้เหนื่อยหนักต่อการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น แต่พยายามจะต้านทานสิ่งที่ไม่ถูกต้องให้ถึงที่สุด ใช้เหตุผล วางแผนล่วงหน้า ปัดเป่าปัญหาที่กำลังจะเกิด โดยจุดมุ่งหมายเดียวก็คือ "ผ้าขาว" ที่เพิ่งรับเข้ามา

ประสบการณ์ตรงในตัวของผมจะช่วยอะไรได้มากมายสำหรับวิธีการคิดผลิตและพัฒนาครูดีที่กำลังจะเริ่มต้นอย่างเป็นทางการ

การผ่านระบบ SOTUS การอยู่หอในมหาิวิทยาลัยมาก่อน การทำกิจกรรมต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัย

ผมพยายามจะประคองความรู้สึกของ "ผ้าขาว" ให้ได้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้ ขอจงหนักแน่นมากกว่าอ่อนไหวมากกว่าการละทิ้งความรับผิดชอบ

เขียน 02 Jun 2012 @ 00:25 ()


ความเห็น (0)