อนุทิน 108930 - dejavu monmon

dejavu monmon

ระหว่างเดินรอเวลารถที่สายใต้เพื่อเดินทางไปสงขลา (๓๑ พฤษภาคม ๕๕) มีความคิดเรื่องนี้เกิดขึ้น "อนาคตมีอยู่ หากเราบรรลุเหตุปัจจัย" (ตอบปัญหาทางปรัชญาที่ว่า อนาคตมีอยู่หรือไม่) / ทฤษฎีจริยธรรมคู่ขนาน เช่น เมตตา คู่กับ เว้นการฆ่า เป็นต้น (๑๑.๐๐ น.) / ผศ.รศ.ก็เท่านั้น ผศ.รศ. : กับดักทางสังคม (๑๒.๓๐ น.) / พุทธศาสนาแบบศรัทธาชนกับพุทธศาสนาแบบปัญญาชน แตกต่างกันอย่างไร ทำไมจึงทำให้ลงตัวกันไม่ได้

เขียน 01 Jun 2012 @ 08:56 ()


ความเห็น (0)