อนุทิน 108912 - bop

bop
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

วันนี้เป็นวันพฤหัสบดีที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ผมได้จัดให้มีพิธีไหว้ครูของนักเรียนประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕ อันเป็นครั้งสุดท้ายที่ผมจะทำหน้าที่ประธานฯในฐานะที่เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน จากนี้ไปกิจกรรมสำคัญต่างๆจะเป็นการจัดเป็นครั้งสุดท้ายสำหรับผม ตอนเช้าได้ทำพิธีเลี้ยงพระเช้า จำนวน ๙ รูป มอบหมายให้ครูแต่ละคนรับผิดชอบการจัดเตรียมของถวายพระ อาทิเช่น ปิ่นโตอาหารสำหรับพระฉันฑ์เพล จำนวน ๙ ชุด ให้ครูแต่ละคนรับผิดชอบจัดทำอาหารใส่ปิ่นโตผมจัดซื้อปิ่นโตให้ สำหรับผมเองจัดซื้อเพิ่มอีก ๑ เถารวมเป็นสองเถา ให้แม่ที่จากไปเมื่อปีก่อน และให้ลูกที่จากไปเมื่อเร็วๆนี้ ชุดสังฆทานจำนวน ๙ ชุดมอบให้ครูแต่ละคนนำไปถวายพระ ปัจจัยเครื่องไทยธรรมมอบให้ครูอีก ๙ คนนำไปถวายพระ การเลี้ยงพระเช้าสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี ผู้ปกครองนักเรียนร่วมทำบุญกับโรงเรียนเท่าไร จะนำมาเล่าในโอกาสต่อไป แต่ได้นำถวายพระไปทั้งหมด เสร็จจากการทำบุญเลี้ยงพระแล้วก็เป็นพิธีไหว้ครูของนักเรียน ได้ให้โอวาทเป็นครั้งสุดท้าย ๒ ข้อ ข้อที่หนึ่งให้นักเรียนมีความกตัญญู คือรู้คุณของครู กตเวทิตา การตอบแทนคุณของครู ข้อที่สองให้นักเรียนทุกคนรักโรงเรียนเหมือนบ้าน รักครูอาจารย์เหมือนพ่อแม่คนที่สอง รับเพื่อนร่วมโรงเรียนเหมือนญาติพี่น้อง สรุปความวันไหว้ครูประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕ ไว้ดังนี้

เขียน 31 May 2012 @ 22:14 ()


ความเห็น (0)