อนุทิน 108904 - จตุพร วิศิษฏ์โชติอังกูร

ประชุมวันนี้กับ หมอประเสริฐ เเละ หมอสมศักดิ์ ที่มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ

เราคุยกันเยอะเกี่ยวกับ การพัฒนาการศึกษาผ่านเครือข่าย "ครูสอนดี" การศึกษากับบริบททางสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป

เอาง่ายๆอีกไม่กี่ปีเปิดเสรีอาเซียน และการก้าวไปสู่ 21st Century

ประเด็นสำคัญคือ ต้องการ Mode of learning ที่เกิดขึ้นใหม่ๆ รวมไปถึงเเตกต่างไปจากเดิม การยกระดับสมรรถนะ ความสามารถของผู้เรียนให้สูงขึ้น ชัดเจนขึ้น พร้อมที่จะรับผิดชอบต่อภารกิจที่ยุ่งยากซับซ้อนของประชาคมโลกในอนาคตอันใกล้นี้

เขียน 31 May 2012 @ 21:24 () แก้ไข 31 May 2012 @ 22:09, ()


ความเห็น (0)