อนุทิน 108888 - krutoiting

krutoiting
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

รับน้อง 1

instutue of Physical Education Samutsakhon กลับเข้ามาสู่ความทรงจำที่ดีอีกครั้ง เมื่อวันนี้ฉันได้รับคำเชิญต่อจากคุณจุ๊ นักสังคมสงเคราะห์รพ.สมุทรสาคร ให้ร่วมทีมทำงาน แม้ว่าจะเป็นเพียงระยะเวลาที่น้อยมากเพียง 2 ชั่วโมงกับการจัดกระบวนท่าของสติ และเพื่อให้เกิดการระลึกรู้ จดจำ ภาพแห่งความประทับใจที่จะกระตุ้นเตือนต่อมสำนึก และตระหนักรู้ให้กับเยาวชน นักศึกษาใหม่ก็ตาม หากเราได้เตรียมการกันอย่างรอบคอบ และนำความรัก ไมตรีจิต ความกรุณา มุทิตา และอุเบกขา มาตีแผ่ และสอดลงไปในกิจกรรม เพื่อช้อนจิตใต้สำนึกของเยาวชนนักศึกษาใหม่ให้สามารถดึงสิ่งเหล่านั้นที่มันมีอยู่ในจิตใต้สำนึกของตนเองออกมาเป็นเกราะป้องกันความคิดที่สังคมไม่ปรารถนา และขัดต่อศีลธรรมอันดี หากการใช้ความรักที่มีเป็นทุนเดิมของชีวิตนั้น ก่อร่างสร้างความสวยงามตามศักยภาพของตนเองให้บังเกิดผลต่อตนเอง ครอบครัว และสังคม และท้ายที่สุดของการจัดกระบวนการเรียนรู้แล้วทีมเราจะบอก แจ้งให้ทราบ และทิ้งเส้นทางการแก้ปัญหาหากวันหนึ่งเมื่อความพยายามของใครคนหนึ่งล้มเหลว เราจะกอดเขาไว้อย่างเช่นที่ทีมงานเรากำลังทำ กอดไว้เพื่อให้ตั้งสติได้ และเพิ่มความเข้มแข็ง และตระหนักรู้ในคุณค่าในตัวเอง ก่อนส่งเขาสู่อ้มกอดของครอบครัว นี่เป็นเรื่องที่เราต่างรู้กันดี วิธีการทำงานของทางราชการนั้นเป็นภาพใหญ่มาก การขับเคลื่อนย่อมช้า และอ้ยอ้าย ด้วยระบบที่ไม่สามาถแก้ไข หรือพัฒนาได้อย่างเฉียบพลัน หากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับเยาวชนได้มอง และตระหนักถึงความสำคัญที่แท้จริง และมีความพร้อมที่จะร่วมสร้างสังคมแห่งความสุข โดยภาพรวมแล้วทุกหน่อวยงานย่อมมีศักยภาพ ขอเพียงสลัดNEED ที่ไม่พึงนำทางสู่บุญนั้นทิ้งไปบ้างก็เท่านั้นเอง

เขียน 31 May 2012 @ 10:15 () แก้ไข 31 May 2012 @ 22:25, ()


ความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

วันนี้กิจกรรมแรกใช้กิจกรรมปมมนุษย์ที่ได้มีโอกาสร่วมงานกับน้องดร.ขจิตเป็นครั้งแรกที่ไทรโยคน้อย หากแต่ปมชีวิตในวันนี้กลุ่มแก้ปมคือนักศึกษานย้องใหม่ของสถาบันที่มีความเข้มแข็งในจิตใจเป็นเครื่องนำทางให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันได้อย่างกลมกลืน เพราะช่องว่างนั้นได้ถูกปิดด้วยไมตรีจิต และความตระหนักถึงความสำคัญของโรงการรับน้องใหม่ บนถนนแห่งการสร้าง มิใช่การกดขี่ ภาพที่เกิดขึ้นในระหว่างกระบวนการดำเนินไปนั้น กระตุกให้ระลึกถึงภาพคุณFA(ดร.ขจิต ฝอยทอง) ที่ได้แบ่งปันความรู้และประสบการณ์การทำงานที่ดีให้ ขอบคุณความดีที่เกิดขึ้น ขอบคุณน้องอ.ดร.ขจิต ขอบคุณค่ะ