อนุทิน 108882 - ดร. แสวง รวยสูงเนิน

ครูไม่ดี นักเรียนไม่ดี โลกาวินาศ

ครูดี นักเรียนไม่ดี ไม่มีอนาคต

ครูไม่ดี นักเรียนดี ยังมีความหวัง

ครูดี นักเรียนดี สังคมเป็นสุข

เขียน 31 May 2012 @ 09:26 ()


ความเห็น (0)