อนุทิน 108882 - ดร. แสวง รวยสูงเนิน

  ติดต่อ

ครูไม่ดี นักเรียนไม่ดี โลกาวินาศ

ครูดี นักเรียนไม่ดี ไม่มีอนาคต

ครูไม่ดี นักเรียนดี ยังมีความหวัง

ครูดี นักเรียนดี สังคมเป็นสุข

  เขียน:  

ความเห็น (0)