อนุทิน 108880 - ดร. แสวง รวยสูงเนิน

  ติดต่อ

ไม่มีความรู้ สอนไม่เป็น คือ ขยะสังคม

ไม่มีความรู้ สอนเก่ง คือ คนไร้สาระ

มีความรู้ สอนไม่เป็น คือ นักปฎิบัติ

มีความรู้ สอนเป็น  คือ ครูที่ดี

 

  เขียน:  

ความเห็น (0)