อนุทิน 108859 - ชาญโชติ

เชิญร่วมสัมมนาระดมความคิดเห็น ฟรีโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เรื่อง “การพัฒนาขีดความสามารถในการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยวและกีฬา เพื่อรองรับการเปิดเสรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)” วันพฤหัสบดีที่ 7 มิถุนายน 2555 ณ ศูนย์วิจัยจุฬาภรณ์ กรุงเทพมหานคร

สนใจติดต่อลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนา โดย เขียน ชื่อ นามสกุล ชื่อองค์กร / หน่วยงาน ตำแหน่ง ที่อยู่ โทรศัพท์ โทรสาร e-mail address และส่งโทรสารมาที่ 02-273-0181 หรือ ส่ง E-mai มาที่ Address : [email protected],[email protected] , [email protected]

         สอบถามข้อมูลได้ที่ 0-2619-0512-3 คุณจงกลกร  0812072255  คุณภัทรพร 0818901801
เขียน 30 May 2012 @ 20:15 ()


ความเห็น (0)