อนุทิน 108855 - krutoiting

krutoiting
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

กระแสแห่งความเข้าใจเริ่มสว่างมากขึ้น และการทำงานจิตอาสาในโรงพยาบาลมีแนวโน้มถึงความสำเร็จที่จะช่วยเพื่อนผู้ป่วยโรคเรื้อรังให้สามารถดำรงอยู่กับโรคที่เป็นได้อย่างมีความเข้าใจ และมีความสุข การฝึกระลึกรู้และดำรงอยู่กับจิตที่สงบ ช่วยให้ผู้ป่วยความดันฯได้หันกลับมาดูแลเอาใจใส่สุขภาพของตนเอง

การแลกเปลี่ยน และสอบถามความก้าวหน้าของการนำความรู้ไปปฏิบัติช่วยให้ผลการดูแลสุขภาพผู้ป่วยมีความเข้มมากขึ้นเมื่อเขารับรู้ถึงความห่วงใย ความเอาใจใส่ ไมตรีจิต สิ่งเหล่านี้ช่วยกระตุ้นให้ผู้ป่วยหันมาเอาใจใส่และเรียนรู้โรคที่เป็นอยู่

ฉันมองเห็นความพยายามของผู้ป่วยที่มีความมุ่งมั่นต่อการดูแลสุขภาพ และปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 3 อ.ของตนเอง

การให้กำลังใจต่อความสำเร็จของผู้ป่วยจึงเป็นยาอีกขนานหนึ่งที่ควรเสริฟ์อย่างเห็นคุณค่า

กาปรับยเปลี่ยนและพัฒนาสาระความรู้ให้มีความเหมาะสมกับสภาพธรรมชาติของผู้ป่วยแต่ละคน จึงเสมือนฉันได้ทำcase study และช่วยให้ผู้ป่วยสามารถHealth care group กันได้อย่างมีความสุข

ขอบคุณจนท.สุขศึกษาของรพ.(น้องลัดดา ปุกอง) ที่ให้โอกาสจิตอาสาได้มีส่วนร่วมเป็นหนึ่งในกระบวนการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อนผู้ป่วยโรคเรื้อรัง

และในการทำงานด้วยกันทุกครั้ง น้องลัดลาจะได้มาร่วมสรุป และปรับเปลี่ยนเกร็ดการทำงานร่วมกัน

มันทำให้เราเห็นอนาคตของความร่วมมือที่แท้จริง

และเป็นการทำงานเพื่องาน และเพื่อสุขภาวะของผู้ป่วยอย่างแท้จริง

เขียน 30 May 2012 @ 18:06 ()


ความเห็น (0)