อนุทิน 108840 - Tawandin

Tawandin

ปฏิบัติการปรับโมเมนตัม... แรงเหวี่ยงจากความโต่งของอคติสองขั้ว

รักและศรัทธาวิถีแห่งปัญญา ที่นี่ Gtk.

แต่พึงระวังแรง "ปรารถนาล้ำหน้า" จะพาลูกขบวนของอุปกิเลสทั้งสิบหกพ่วงมาเป็นสาย...(ระวังจะหาที่หยั่งเท้าไม่ได้)!

ไม่ชอบไม่ยินดี ในรายละเอียดวิถีแห่งศรัทธา ที่ตนอาศัย

ก็ไม่พึง "ผลักไส" ในที่มาแห่งตน

ด้วย "ประจุลบ" ที่เก็บกักไว้ในคลังแห่งจิตสำนึก ที่มิอาจควบคุม ปรับให้เป็นกลางได้

ล้วนคือคลื่นพลังงานแห่งการทำลาย ในปลายทาง อย่างมิอาจหลีกเลี่ยง!

• พึงสังวรว่า...ส่วนนี้คือที่มาแห่งความไม่ผาสุกทั้งโดยตนและผู้คน สังคมรอบข้าง...อย่างสำคัญ!

• เบื้องต้น...กุศลแม้เล็กน้อย บนวิถีแห่งความเป็นไป ไม่พึงข้าม!

   ... โทษภัยอันมีประมาณน้อย บนวิถีแห่งความเป็นไปไม่พึงประมาท

   ... หากอ่อนแอ จนมิอาจควบคุม ก็พึงทำความชัดเจนให้แม่นมั่น...อย่างสำคัญ!

• นี้คือ ทิฐิ อันเป็นเข็มทิศบอกทางเดิน พึงเจริญสติ ในทุกปัจจุบันขณะ ดุจหางเสือ กำกับกาย วจี มโน ให้ตรงทางเสมอๆ เถิดเทอญ...


 

เขียน 30 May 2012 @ 11:13 () แก้ไข 30 May 2012 @ 11:33, ()


ความเห็น (0)