อนุทิน 108805 - ภูคา

ภูคา

อนัตตลักขณสูตร มีเนื้อความโดยย่อดังนี้ “รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ เป็นอนัตตา เพราะบังคับบัญชาให้เป็นไปตามปรารถนาไม่ได้ เพราะไม่เที่ยงเป็นทุกข์ มีความแปรปรวนไปเป็นธรรมดา จึงควรหรือจะมาเห็นว่า นั่นของเรา นั่นเป็นตัวตนของเรา แม้รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ ที่เป็นอดีตและอนาคตก็เป็นอนัตตา บังคับให้เป็นไปตามปรารถนาไม่ได้ เพราะไม่เที่ยง เป็นทุกข์ มีความแปรปรวนไปเป็นธรรมดา จึงควรเห็นหรือว่า นั่นของเรา นั่นเป็นตัวตนของเรา”

เขียน 29 May 2012 @ 15:36 () แก้ไข 29 May 2012 @ 19:38, ()


ความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

ชอบ ชอบ ชอบ ขอบคุณค่ะ