อนุทิน 108788 - สีตะวัน

  ติดต่อ

รวบรวมกิจกรรม ประเมินสมรรถนะการปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง 9 ข้อ

  1. Care Management
  2. Direct Care
  3. Collaboration
  4. Empowerment Educating Coaching & Mentoring
  5. Consultation
  6. Change agent
  7. Ethical resoning and ethical decision making
  8. Evident-Base practice
  9. Outcome management and evaluation

 

แสงเทียน คือ ใจ

กระพริบไหวเมื่อลมผ่าน

หากรู้ทันตามปราณ

เพียงไม่นานกลับนิ่งมั่น ไม่แปรปรวน

จาก...Food of thoughts...ใน Secret ฉ. 94 ปีที่ 4  26 พ.ค. 2555

 

 

 

 

  เขียน:  
  แก้ไข:  

ความเห็น (0)