อนุทิน 108783 - วิรัตน์ คำศรีจันทร์

๒๒๖. ศิลปะกับการสร้างสำนึกต่อความเป็นหนึ่งกับสาธารณะในถิ่นฐานและถิ่นอาศัย

....." สำหรับคำพันธ์ แซ่ว๊างแล้ว บ้านไม่ใช่เพียง อาคารและสิ่งปลูกสร้างทางกายภาพ แต่คือทุกที่ที่เขาเขียนรูปและทำงานศิลปะได้"....... ชิณวร ชมภูพันธุ์ ชมรมอนุรักษ์สถาปัตยกรรมท้องถิ่นเมืองแพร่ สะท้อนการเรียนรู้หลังจากนั่งสนทนากับอาจารย์ยุทธภูมิ สุประการจากโรงเรียนการศึกษาสงเคราะห์แพร่ ได้แบ่งปันประสบการณ์ผ่านเรื่องวราวของลูกศิษย์คนหนึ่งซึ่งเป็นชาวเขาเผ่าม้ง เสาร์ที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๕

เขียน 29 May 2012 @ 05:21 () แก้ไข 04 Jun 2012 @ 00:18, ()


ความเห็น (3)

เขียนเมื่อ 

I love to see more arts and crafts or creativity at community level -- the arts that people can understand ;-)

ขอบพระคุณ ดร.โอ๋ อโณ มากเลยครับที่มาเยือน

สำหรับเครือข่ายนี้นั้น จะมีแนวในการทำงานอย่างที่ท่าน sr อยากเห็นเลยละครับ เพราะจะสนใจศิลปะในฐานะเป็นวิธีพัฒนาเด็กกับประชาชนและชุมชน รวมทั้งเป็นปัจจัยในการดำเนินชีวิต ซึ่งจะเป็นด้านที่ศิลปะอยู่ในเครื่องใช้สอย เทคโนโลยี และภูมิปัญญาปฏิบัติ ในการทำมาหากิน การดำเนินชีวิต และการสร้างวิถีชีวิตเมือง จึงไม่ใช่จะเป็นเรื่องที่เน้นให้ชาวบ้านทั่วไปเข้าใจเท่านั้น แต่เป็นด้านที่ว่าด้วยศิลปะที่อยู่ในวิถีชุมชนและวิถีชีวิตประจำวันของคนทั่วไปเลยทีเดียวครับ