อนุทิน 108772 - bop

bop
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

สัปดาห์นี้ก้าวเข้าสู่สัปดาห์ที่สามของการเปิดเรียน        ปีการศึกษา ๒๕๕๕ ภารกิจที่สำคัญยิ่งคือพิธีไหว้ครูของนักเรียน     ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕       ผมได้ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเมื่อวันที่ ๑๐ พ.ค.๕๕ ได้แจ้งกำหนดการไว้จะทำพิธีไหว้ครูในวันพฤหัสบดีที่ ๓๑ พ.ค. ๒๕๕๕         ครั้งนี้ผมจะทำหน้าที่เป็นประธานในพิธีในฐานะผู้บริหารโรงเรียน เป็นครั้งสุดท้าย ขอเล่าเรื่องการไหว้ครูของนักเรียนในฐานผู้บริหารโรงเรียน ครั้งแรกของผมที่ยังคงอยู่ในความทรงจำเสมอมา   ผมได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครูใหญ่ที่โรงเรียนสุเหร่ามะสง อำเภอไทรน้อย  จังหวัดนนทบุรี เมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๒๙       เดินทางไปรับหน้าที่ครูใหญ่เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๒๙    เดินทางไปโรงเรียนสุเหร่ามะสงเพียงคนเดียว ไม่มีคณะครูหรือใครตามไปส่ง   โรงเรียนสุเหร่ามะส่งขณะนั้นมีครูเพียง ๓ คน คือคุณรัชฎา  กำลังเดินทางไปโรงเรียนอื่นตามคำสั่งย้าย คุณโชคชัย คุณปิยะ ขณะนั้นมีนักเรียน ราว ๑๒๐ คน ตั้งแต่ชั้นอนุบาลถึงชั้น ป.๖ วันพฤหัสบดีที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๕ เป็นวันที่กำหนดทำพิธีไหว้ครู      ที่นี่มีนักเรียนที่นับถือศาสนาพุทธและมุสลิม ๕๐:๕๐     ในชีวิตของการเป็นครูครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่ทำหน้าที่ประธานในพิธีไหว้ครู ต้องให้โอวาท    รู้สึกตื่นเต้นต้องเตรียมตัวหาเอกสาร หนังสือมาอ่านว่าจะให้โอวาทอย่างไรดี            ไม่มีคอมพิวเตอร์ หรืออินเทอร์เนตให้ค้นคว้าเหมือนปัจจุบัน    ในที่สุดก็ผ่านพ้นไปได้ด้วยดี ผ่านมา ๒๕ ปี ทำหน้าที่นี้มาจนเข้าใจดีแล้ว ถึงเวลาก็ทำหน้าที่ได้ทันที      วันพฤหัสบดีที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕ เป็นการทำหน้าที่ประธานพิธีไหว้ครู    ในฐานะผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นครั้งสุดท้าย เพราะวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๕      เป็นวันที่ผมต้องเกษียณอายุราชการ หมดหน้าที่ในฐานะผู้บริหารโรงเรียน ในโอกาสนี้ได้กำหนดให้มีพิธีสงฆ์ในตอนเช้า  ด้วยการทำบุญเลี้ยงพระเช้า ๙ รูป เชิญวนผู้ปกครองนักเรียน  ข้าราชการครูและบุคลากรทุกคนร่วมกันทำบุญถวายอาหารเช้าเพื่อเป็นสิริมงคล        ทั้งครู      นักเรียน โรงเรียนที่ได้รับการปรับปรุงจนสวยงาม     และอุทิศส่วนกุศลให้กับบรรดาเพื่อนครูที่อาวุโสที่ได้ล่วงลับไปแล้ว    ผมขอขอบคุณบรรดาเพื่อนครูที่ร่วมกันทำบุญเลี้ยงพระ      ก่อนที่จะทำพิธีไหว้ครูของนักเรียนตามประเพณี และธรรมเนียมปฏิบัติ    ขออำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุ้มครองโรงเรียนวัดสำโรงได้โปรดดลบันดาลให้กับครู    นักเรียนที่ตั้งใจร่วมกันทำบุญในครั้งนี้ประสพแต่ความสุขความเจริญยิ่งๆขึ้นไป และถ้าใครไม่ปราถนาดีกับการทำครั้งนี้ก็ขอให้เขามีความสุขเพียงเท่าที่เขาคิดจะทำ สาธุ

เขียน 28 May 2012 @ 21:50 ()


ความเห็น (0)