อนุทิน #108736

ชมรายการอาทิตย์สโมสรเกี่ยวกับวันสวรรคตของรัชกาลที่ ๗ เศร้ามากทั้งยังศรัทธาในความเสียสละ และการครองตนของพระองค์ คนรุ่นหลังสักกี่คนจะทราบว่า ๓๐ พฤษภาคมนี้เป็นวันครบรอบวันสวรรคตของพระองค์ท่าน วันนี้ได้รู้มากมายเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ ทั้งเชื่อมโยงไปยังสถาบันพระปกเกล้า มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช โรงพยาบาลศิริราช อีกมากมาย

เขียน:

ความเห็น (0)