อนุทิน 108698 - บุญนิธิจันทร์ตองไชยะวุฑฒิกุล

     วันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๕ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้จัดการประชุมสัมมนาในหัวข้อ "สวก.พบนักวิจัย" ขึ้น ณ ห้องประชุมบวรรัตนประสิทธิ์ อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยพะเยา โดยมีสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร(องค์การมหาชน) หรือที่เรียกว่า สวก.ได้มาเป็นผู้ให้ความรู้ ในวันดังกล่าวมีนักวิจัยจาก ๔ สถาบันเข้าร่วมกิจกรรม คือ นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยพะเยา, จากวิทยาลัยพระราชบรมราชชนนีพะเยา, จากวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา และมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตพะเยา รวม ๓๐ กว่าท่าน

     งานนี้ แม้บุคลากรทางศาสนาจะไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรมากมาย แต่อย่างน้อยก็ได้แนวคิด และได้นำเสนอแนวคิดใน ๓ ประเด็น คือ ๑)การเกษตรเชิงพุทธ  ๒)การมีเป็นสมาชิกสมาคมนักวิจัยพะเยา  ๓)การมีเวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน

เขียน 27 May 2012 @ 08:53 () แก้ไข 27 May 2012 @ 09:09, ()


ความเห็น (0)