อนุทิน 108697 - Sila Phu-Chaya

Sila Phu-Chaya
  • การไปลงพื้นที่วิจัยที่มีความขัดแย้งสูง สิ่งที่กังวลมากที่สุดของผู้วิจัยคือจะทำอย่างไรให้ผู้ให้ข้อมูล (knowledge informant) ไว้เนื้อเชื่อใจในความจริงใจไร้ผลประโยชน์แอบแฝงของเรา เนื่องจากพบว่ามีผู้วิจัยบางกลุ่มไปเอาข้อมูลจากชาวบ้านและเขียนงานออกมาในทางเป็นประโยชน์กับโครงการที่แสวงหาหรือใช้ประโยชน์ในที่ดินและทรัพยากรที่เป็นที่อยู่อาศัยทำมาหากินของชาวบ้าน
  • สิ่งที่กังวลมลายหายไปเพียงเราทำความเข้าใจในความเดือดร้อน ความทุกข์ใจ เจ็บปวดใจของพวกเขา ที่สำคัญคือมีเครื่องมือในการทำความเข้าใจผู้คนที่แตกต่างกัน จึงสื่อสารกับพวกเขาอย่างเข้าใจ
  • ณ วันนี้ คำพูดของผู้นำชาวบ้านท่านหนึ่งบอกว่า "จะมาเวลาใดก็ได้ มาบ่อย ๆ ก็ดี"  และท่านก็ยินดีเล่าเรื่องมากมายโดยไม่ปิดบัง
เขียน 27 May 2012 @ 08:49 () แก้ไข 31 May 2012 @ 09:04, ()


ความเห็น (1)

นี่คือคุณค่าของความแตกต่างที่ได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นธรรมและด้วยความนอบน้อมค่ะ..