อนุทิน 108679 - จตุพร วิศิษฏ์โชติอังกูร

การสื่อสารที่ซับซ้อนนั้นต้องมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลจำนวนมหาศาลทั้งแบบวัจนภาษา (Verbal) และอวัจนภาษา (Nonverbal)ทิศทางของข้อมูลต้องปรับเปลี่ยนตลอดเวลาเพราะการสื่อสารจะพัฒนาไปอย่างที่ไม่อาจคาดเดาได้ ใน 21st Century Skills ครูต้องมีทักษะการสื่อสารที่ซับซ้อน

(หน้า ๑๑๒) "ทักษะแห่งอนาคตใหม่ การศึกษาเพื่อศตวรรษที่ 21"

เขียน 26 May 2012 @ 21:41 ()


ความเห็น (0)