อนุทิน 108665 - ยายธี

ยายธี
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

"ขยะ"..ไม่ได้รก"โลก".(.อย่างคิด..รึเปล่า)...กองขยะใหญ่โตมโหฬารใกล้เมืองหลวงแห่งหนึ่ง..กองทิ้งเป็นภูเขาเลากา..มาหลายปี..มีผู้คนที่หากินอยู่กับกองขยะนี้..เป็นแสนคน..เขาได้รายได้จากการ..เก็บ"ขยะ"..ขาย...เป็นรายได้ของคนจน....รัฐ..เริ่มเข้าจัดการกับกอง.."ขยะ"...สร้างโรงงาน.."ขยะ"..เก็บพลังงาน..แก้ส..ขยะ..ลดมลพิษ...(ให้ค่าเสียหายรายได้กับคน..ขยะ..เหล่านั้นเล็กน้อย.จน.ไม่มีใครรู้ว่า..คนเหล่านั้น..จะมีชีวิตอย่างไร..ต่อไป..เมื่อไม่มีกองขยะ..ให้เก็บเป็นเครื่องทำมาหากิน..กันเลี้ยงลูกหลานตามประสา..จน).....

เขียน 26 May 2012 @ 11:42 () แก้ไข 26 May 2012 @ 14:41, ()


ความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

... ลักษณะขยะบนกองขยะในแต่ละเมืองยังเป็นดัชนีชี้วัดความร่ำรวยของคนเมืองนั้นๆ เวลาหาค่าว่าบ้านไหนเมืองไหนรวยจนมากกว่ากันก็ไปดูที่กองขยะนี่แหละง่ายดี มีอะไรทิ้งบ้าง ของทิ้งสภาพเป็นอย่างไร ก็รู้ฐานะทางเศรษฐกิจแล้ว ไม่ต้องจ้างนักวิจัย วิเคราะห์ด้วยสูตรอันไม่เข้าใจอีกมากมายเพื่อให้เข้าใจในสิ่งที่ไม่เข้าใจ... มึน!!