อนุทิน 108664 - พระจาตุรงค์ อาจารสุโภ

  ติดต่อ

สิ่งที่ผ่านไปมิใช่วัยและอายุเท่านั้น หากแต่ยังทำให้เกิดการความเข้าใจในวัยและวิถีชีวิตมากยิ่งขึ้น การใด้ไตร่ตรอง ทบทวนสิ่งที่ผันผ่านไป ย่อมเป็นสิ่งที่ควรได้เพียรศึกษาไว้ การเรียนรู้ในด้านจิตใจ ก็ย่อมเป็นสิ่งที่ควรค่ายิ่ง ใครจะรู้ว่า สิ่งที่ยากเย็นมิใช่การเข้าใจในสิ่งอื่นๆ หากแต่เป็นการเข้าใจสิ่งที่เเปรเปลียนไปของตนเอง ทั้งร่างกาย และจิตใจ

  เขียน:  

ความเห็น (0)