อนุทิน 108600 - ผศ. เดชา สว่างวงศ์

วันที่ 24 พ.ค. 55 ได้รับเชิญให้ไปเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม "การออกกำลังกายสำหรับเด็กเล็ก" หลักสูตรการจัดกิจกรรมพลศึกษาขั้นพื้นฐานสำหรับเด็กปฐมวัย (อายุ 3-5 ปี) กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเทียวและกีฬา ดำเนินการโดยท่องเที่ยวกีฬาและ ณ โรงแรมท็อปแลนด์พลาซ่า

เขียน 25 May 2012 @ 04:36 ()


ความเห็น (0)