อนุทิน 108598 - ผศ. เดชา สว่างวงศ์

  ติดต่อ

16 -18 พ.ค.55 เป็นประธานคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๘) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา) โรงเรียนส่งเสริมความสามารถพิเศษทางด้านกีฬา ทำการประเมินคุณภาพการศึกษาที่โรงเรียนกีฬาอุบลราชธานี ซึ่งมีคณะกรรมการประกอบด้วย ผศ.ดร.สุขชัย เจริญไวยเจตน์ และ อ.ธีรวุฒิ แสงงาม

  เขียน:  

ความเห็น (0)