อนุทิน 108586 - ทวีรัตน์

  ติดต่อ

การลบ Constrint foreign key ใช้คำสั่ง

mysql > ALTER TABLE table_name DROP FOREIGN KEY   foreign_key_fk;

สาเหตุที่ต้องลบ เพราะถ้าต้องการแก้ไขโครงสร้าง MySQL ไม่ยอมให้แก้ไขถ้าเรากำหนด Constraint เอาไว้

  เขียน:  

ความเห็น (0)