อนุทิน 108586 - ทวีรัตน์

การลบ Constrint foreign key ใช้คำสั่ง

mysql > ALTER TABLE table_name DROP FOREIGN KEY   foreign_key_fk;

สาเหตุที่ต้องลบ เพราะถ้าต้องการแก้ไขโครงสร้าง MySQL ไม่ยอมให้แก้ไขถ้าเรากำหนด Constraint เอาไว้

เขียน 24 May 2012 @ 22:09 ()


ความเห็น (0)