อนุทิน 10855 - บัวปริ่มน้ำ

  • วันนี้ มีประชุมคณะทำงาน  เวลา 10.30 น.
  • เพื่อเตรียมจัดงาน การปฐมนิเทศนักวิจัยใหม่ ประจำปี 2551
  • ช่วงบ่าย ไปดูสถานที่ประชุม
  • ผู้ร่วมประชุม ประมาณ 150 คน คงต้องดูแลและอำนวยความสะดวกอย่างทั่วถึง
เขียน 11 Jun 2008 @ 06:39 ()


ความเห็น (0)