อนุทิน 10855 - บัวปริ่มน้ำ

  ติดต่อ

  • วันนี้ มีประชุมคณะทำงาน  เวลา 10.30 น.
  • เพื่อเตรียมจัดงาน การปฐมนิเทศนักวิจัยใหม่ ประจำปี 2551
  • ช่วงบ่าย ไปดูสถานที่ประชุม
  • ผู้ร่วมประชุม ประมาณ 150 คน คงต้องดูแลและอำนวยความสะดวกอย่างทั่วถึง
  เขียน:  

ความเห็น (0)