อนุทิน #108531

สัปดาห์แห่งการทบทวนตน

• เพื่อวางมาตรการควบคุมพฤติกรรมการแสดงออกของตนอย่างจริงจัง

• ต้องกระทำด้วยความ แยบคาย ละมุนละม่อม พร้อมด้วยความ เชื่อมั่นในวิธีการนั้นๆ...โดยรอบ

.... รีบเข้าประชุม ฐานงาน... คงเลิกดึก ค่อยแว่บมาบันทึกต่อ...ก่อนนอน

เขียน:
แก้ไข:

ความเห็น (0)