อนุทิน 108519 - ทองหยอด

  ติดต่อ

วันนี้บุคลากรสำนักหอสมุดบางส่วนเดินทางไปศึกษาดูงานแหล่งสารสนเทศภายในประเทศ บรรยากาศในสำนักหอสมุดดูไม่ค่อยคึกคักเท่าที่ควร

  เขียน:  

ความเห็น (0)