อนุทิน 108519 - ทองหยอด

วันนี้บุคลากรสำนักหอสมุดบางส่วนเดินทางไปศึกษาดูงานแหล่งสารสนเทศภายในประเทศ บรรยากาศในสำนักหอสมุดดูไม่ค่อยคึกคักเท่าที่ควร

เขียน 23 May 2012 @ 14:39 ()


ความเห็น (0)