อนุทิน 108484 - nobita

nobita

แม้จะรู้ว่า ทุกข์ เกิดจากอะไร

แต่ไฉน จึงไม่ยอมแก้ที่ต้นเหตุแห่งทุกข์ซะทีนะ

ยอมให้ทุกข์มีต่อไปจนถึงไหน 

...หากเศษเสี้ยวหนึ่งของทุกข์ คือ ความสุข

ก็จะขอเก็บไว้ทั้งสองส่วนดีกว่า

เขียน 22 May 2012 @ 21:32 ()


ความเห็น (0)