อนุทิน 108443 - ครูแป๋ม

  ติดต่อ

ต่อเนื่องจากเมื่อวาน วันนี้ครูบุญวัฒนาร่วมอบรมเรื่อง "การจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนากระบวนการคิดวิเคราะห์"..โดยมี ผศ.ดร.ไพศาล สุวรรณน้อย จากคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นวิทยากรค่ะ.

  เขียน:  

ความเห็น (0)