อนุทิน 108443 - ครูแป๋ม

ต่อเนื่องจากเมื่อวาน วันนี้ครูบุญวัฒนาร่วมอบรมเรื่อง "การจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนากระบวนการคิดวิเคราะห์"..โดยมี ผศ.ดร.ไพศาล สุวรรณน้อย จากคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นวิทยากรค่ะ.

เขียน 22 May 2012 @ 10:03 ()


ความเห็น (0)