อนุทิน 108440 - krutoiting

krutoiting

I'm in ASEAN.(3) รู้ไหมว่าทุกครั้งที่คุณคิดจะให้ สมองของคุณจะทะยอยส่งข้อมูลของการให้ ผ่านมาทางกิจกรรมที่สร้างสรรค์ เพราะคุณได้เก็บข้อมูลเหล่านั้นไว้ด้วยความรู้สึกที่ดี บางครั้งคุณอาจนึกอะไรไม่ออกเลย และอาจเลิกล้มความตั้งใจหากคุณไม่ได้อยู่กับจิตใจที่มุ่งมั่น และเป็นความมุ่งมั่นที่ปราศจากความอยากได้ อยากเป็น อยากเอา เพราะความรู้สึกอยาก.....มันคือรั้วแม่เหล๊กที่ดึงดูดความคิดดีๆออกห่างตัวคุณไปนั่นเอง หากคุณเป็นครูผู้ให้ที่แท้จริง คุณย่อมร้อยเรียงการให้อย่างเป็นขั้นเป็นตอน การให้ของครูในความรู้สึกของฉันนั้นอาจต่างจากการให้อื่นๆ ฉันมองเครื่องสีข้าวที่กำลังสีข้าวเปลือกและเฝ้ารอจนข้าวเปลือกกลายเป็นเมล็ดข้าวสีนวล การให้ของครูน่าจะเป็นลักษณะนี้นะ คัดกรอง และแยกแยะความรู้ ความคิดให้ดีก่อนให้ หากครูให้โดยขาดสติ ขาดความรู้ความเข้าใจ ความปรารถนาดีของครูอาจแปรเปลี่ยนไปเช่นครูจำนวนไม่น้อยที่มีความคิดไม่ต่างจากนักการค้ามากกว่านักบวชผู้ประพฤติถึงการหลุดพ้น

เขียน 22 May 2012 @ 09:34 ()


ความเห็น (0)