อนุทิน 108437 - krutoiting

krutoiting

I'm in ASEAN. คงไม่ใช่เพียงคำพูดประโยคนี้ละมั๊งที่บ่งบอกถึงความร่วมมือร่วมใจกันของกลุ่มคนในแถบอาเชี่ยน บ้านใกล้เรือนเคียงกัน ปฏิบัติตนอย่างเพื่อนบ้านที่ดีต่อกัน นอกจากความเอื้อเฟื้อ เผื่อแผ่ที่มีให้กัน การแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม และเรียนรู้ขยบประเพณีของกันและกัน ความเป็นอยู่อาหาร ยา เศรษฐกิจ ปัญหาปากท้อง และปัญหาสังคม ของคนในASEAN 10 ประเทศที่เชื่อมต่อโยงถึงกันด้วยผืนดินผืนน้ำ ภายใต้ฟ้าเดียวกัน ภายใต้ลมหายใจในจังหวะที่มุ่งไปที่ความสงบสุขร่วมกันและการมีชีวิตอยู่อย่างศานติสุขร่วมกัน

เขียน 22 May 2012 @ 08:42 () แก้ไข 22 May 2012 @ 09:11, ()


ความเห็น (0)