อนุทิน 108416 - Wasawat Deemarn

Wasawat Deemarn

| อนุทิน ... ๒๖๔๕ |

"รางวัล"

เมื่อลูกเข้ามหาวิทยาลัยได้ พ่อแม่หลายคนใช้วิธีการให้รางวัลลูก เป็นวัตถุนิยมที่ลูกอยากได้ เช่น ซื้อรถยนต์ให้ขับ, ซื้อ iphone ให้ใช้, ซื้อ ipad ให้เล่น ฯลฯ

ลูกตอบสนองความต้องการของพ่อแม่ หรือ พ่อแม่ตอบสนองความต้องการของลูก

เมื่อพ่อแม่ไม่มีชีวิตอยู่ในโลกนี้แล้ว ลูกจะสามารถอยู่ในโลกนี้ได้ด้วยตัวของลูกเอง ???

สิ่งใดได้มาโดยง่าย ย่อมไม่มีคุณค่า

สิ่งใดได้มาอย่างลำบาก ย่อมลึกถึงคุณค่าภายในและพึงติดเป็นนิสัย

เขียน 21 May 2012 @ 21:58 ()


ความเห็น (0)