อนุทิน 108399 - ครูแป๋ม

วันนี้ที่โรงเรียนบุญวัฒนามีการประชุมอบรมสัมมนา เรื่องการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนสู่มาตรฐานสากล โดยผอ.สุรพงศ์ งามสม : ประธาน EIS แห่งประเทศไทย เป็นวิทยากรค่ะ.

เขียน 21 May 2012 @ 11:46 ()


ความเห็น (0)