อนุทิน #108399

วันนี้ที่โรงเรียนบุญวัฒนามีการประชุมอบรมสัมมนา เรื่องการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนสู่มาตรฐานสากล โดยผอ.สุรพงศ์ งามสม : ประธาน EIS แห่งประเทศไทย เป็นวิทยากรค่ะ.

เขียน:

ความเห็น (0)