อนุทิน 108399 - ครูแป๋ม

  ติดต่อ

วันนี้ที่โรงเรียนบุญวัฒนามีการประชุมอบรมสัมมนา เรื่องการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนสู่มาตรฐานสากล โดยผอ.สุรพงศ์ งามสม : ประธาน EIS แห่งประเทศไทย เป็นวิทยากรค่ะ.

  เขียน:  

ความเห็น (0)